Hvordan Outsourcing til Kina

Valg af leverandør Teknisk Dokumentation Handelskotymer Pris Kalkulation-Fordele

Hvordan Outsourcing til Kina

– Man kan selv entrere med en kinesisk producent eller:

– Vælge en dansk producent med produktion i Kina eller:

– Lade et dansk / kinesisk outsourcing firma stå for leverancerne fra Kina.

Man kan selv entrere med en kinesisk producent.

Vigtigst er valg af leverandør. Det behandles på siden valg af leverandør.

Her skal blot resumeres.

– De fleste kvalificerede producenter fordre en ordremasse der ofte er større end de fleste danske firmaer kan præstere alene.

– Uden personlig audit ved den kinesiske producent er der overvejende risiko for at vælge en ukvalificeret leverandør.

Det kan være producenten slet ikke lever op til de oplyste kapacitet eller kapabilitetsmuligheder, eller har baseret tilbuddet på anvendelse af “onkler”, dvs. eksterne underleverandører.

– Skal der opnås et godt samarbejde med en kvalificeret producenten, kræves det at kundens chef aflægger besøg på fabrikken i Kina, således at der opnås et personligt bekendtskab mellem cheferne i de respektive firmaer.

– Hvis kunden ikke står stærkt i kunde / leverandørforholdet er der en overvejende risiko for indgåede aftaler om pris og levering ikke overholdes, ofte begrundet med kreative forklaringer. Dette da det i Kina er en del af kulturen man i handelsforholdet tager den pris man kan opnå.

– Risikoen for misforståelser er stor pga. sprog og kulturforskelle.
Hvis kunden har ønsker der overgår den kinesiske producents muligheder eller formåen, kan der ikke påregnes et modspil endsige NEJ. En ønsket leveringstid, økonomiske eller tekniske krav der er udover leverandørens tilbudte, kan derfor ikke forventes overholdt.
Generelt gælder kineserne ikke ønsker at tabe ansigt ved at sige fra.

Vælge en dansk producent med produktion i Kina.

Danske producenter med produktion i Danmark og Kina tilbyder højvolumen placeret på deres kinesiske fabrik. Det kan lyde besnærende for en kunde med højvolumen.

Spørgsmålet er hvem det er en fordel for?.

APC ApS har haft fabrik i Danmark i 18 år og 3 år i Asien, hvorefter vi de sidste 16 år har valgt kinesiske samarbejdspartnere. Vores bedømmelse bygger derfor på egen erfaring.

Har en producent fabrik i både Kina og Danmark kan det kun, som de selv oplyser, være højvolumen de udbyder, da de jo ellers ville konkurrere med deres egen hjemme produktion. Problemet i Danmark er, de fleste små og middelstore firmaer ikke har højvolumen, efter international målestok, højest medium volumen. Men medium og højvolumen er jo netop der vor de kinesiske producenter er stærkest og billigere end en dansk produktion!.

Den danske producent kan helt klart producere højvolumen billigere i Kina en i Danmark, men det genererede provenu skal hjem til Danmark. Det skal kinesernes ikke.
Hvor er så fordelen andet end for den danske producent. Kinesiske producenter har herudover en lang række økonomiske hjemmemarkeds fordele specielt for eksportindustrien.
Alt andet lige vil en ren kinesisk producent være billigere end en dansk producent i Kina.

Det var årsagen til APC efter 3 år som producent i Asien valgte lokale samarbejdspartnere, frem for egenproduktion i Kina. Vi kunne simpelthen købe leverancerne billigere, end vi selv kunne fremstille dem for i Asien!

En nævnt fordel fra den dansk / kinesiske producent er at pilot / prototype produktionen kan startes i Danmark og senere flyttes til Kina. Efter vores erfaring mistes meget af DFM (Design for manufacturing) optimeringen, da erfaring fra det endelige produktions set up vanskeligt kan tilbageføres til eventuelle justeringer af konstruktion og produktions set up.

Det er vigtigt man er opmærksom på komponenter og materialer ofte er anderledes i Kina end Danmark. Hvis prototyperne startes op i Danmark kan man ikke regne med produktions set up’ pet kan overføres uden fornyet produktionsforberedelse i Kina!

Fordelene ved at bruge en dansk producent med produktion i Kina kan derfor kun være at kunden kan nøjes med at kommunikere gennem det danske firma, og dermed undgå de specielle kinesiske handelskutymer. Det er ubestridt en stor fordel men de samme fordele kan opnås, samtidig med den kinesiske prisfordel bibeholdes, ved at vælge denne mode:

Lade et dansk / kinesisk outsourcing firma stå for leverancerne fra Kina

Outsourcing firmaet har produktion fra en lang række danske kunder ved en kendt samarbejdspartner. Denne højere ordremasse giver kunden en række fordele:

– Outsourcing firmaet vil kende producenternes kapabilitet og kvalitet fra beslægtede kundeforhold.

– Ved tvister ved producenten de kan miste ordre fra mulige nye kunder henvist af outsourcing firmaet, hvis der ikke opnås kundetilfredshed.

APC samarbejder derfor ofte med flere alternative producenter. Det ved de kinesiske producenter, så APC kan og vil ikke være agent som er underlagt den kinesiske producent. APC´s interesse er at opnå et WIN WIN samarbejde.

– Outsourcing firmaets sammenlagte større ordremasse ved samarbejdspartneren giver kunderne en bedre pris samt mulighed for produktion af lavere volumen end de selv ville kunne opnå.

– Outsourcing firmaet kan udføre kvalitets audit i Kina og følge op på leverancerne.

– Da outsourcing firmaet kender producenten er der skabt sikkerhed for plagiering ikke finder sted, såvel som produktionen ikke placeres ved en såkaldt “onkel”

– APC har ved samtlige samarbejdspartnere garanti for prisen er lavere, end hvis kunden entrerede direkte med den kinesiske producent.
Dette skyldes bl.a. at producenten ønsker APC i Danmark er garant for kunderne kan overholde indgåede merkantile aftaler.

Mærker:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Top
Tilbage