Ofte stillede spørgsmål fra vore kunder

Ofte stillede spørgsmål fra vore kunder indenfor kategorierne:
- Kvalitet
- Leveringssikkerheden

- Økonomisk sikkerhed
- Sikkerhed mod plagiering:
- Konkurrencedygtighed

Hvordan kan vi være sikre på:

Kvaliteten:

Producenten har accepteret at tegningens tolerancer og specifikationer skal og kan overholdes. Ellers returberettiget.

Producenten sender inden levering, opmålingsrapport samt billeder af emnerne/produkterne.

Producenten kan på opfordring sende prøver inden produktionsopstart.

APC har derudover sikkerhed for producenten kan leve op til kvalitetskravene baseret på:

  1.  Mange leverancer over tid fra producenten.
  2.  Løbende kvalitetsaudit ved producenten.
  3. Ved Audit undersøges det om kapabiliteten er tilstrækkelig til at sikre de krævede tolerancer.
  4.  Bl.a fordre vi maskinparken er ny og ikke baseret på brugte maskiner.

Leveringssikkerheden:

APC har mange kontinuerlige leverancer. Hvis leveringsdatoerne ikke overholdes vil APC derfor straks gribe ind og forlange den overholdt.

Økonomisk sikkerhed:

APC sikre kunden får varerne efter betaling bl.a ved:

  1. Årelang samhandel til mange kunder i ind og udland.
  2. Producenten ved APC kan stoppe for yderligere kunde tilgang ved misligeholdelse af aftaler.

Sikkerhed mod plagiering:

APC samarbejder kun med producenter der ikke har egne produkter eller en salgsorganisation der kunne gøre brug af et plagieret produkt.
Dvs producenterne er 100% egen producerende underleverandører.
APC underskriver gerne en NDA erklæring.

Konkurrencedygtighed:

Ja lønnen stiger i Kina men:

10% stigning i Kina på en løn på 3000 Kr er 300Kr

2%   Stigning i Danmark på en løn på 30000Kr er 600Kr   altså højere.

Vigtigere end løn er langt lavere dækningsbidrag ca. 20% (Dk ca. 45%) og lave materiale omkostninger.

Pressen skriver: - Firmaer trækker produktion hjem fra Kina:

Ja men endnu flere placerer produktion i Kina.

Årsag til hjemtagning er ikke alene som pressen skriver automatisering i Danmark.

Det sker også i Kina!

En forudsætning for outsourcing til Kina er tilstedeværelse i Kina. Det er de fleste danske firmaer ikke.
Konflikter kan også opstå pga. dansk tilbageholdenhed med betaling hvilket ikke accepteres i Kina.

Fordele frem for Alternative udbydere f.eks Alibaba:

- De har ikke faglig produktions og komponent ekspertisesom vi har i APC. De er rene handelsfirmaer.

- De har ingen personlig faglig kommunikations mulighed.

- De har avance på leverancerne. APC leverer til fabrikspriser.

Derfor giver APC ApS kunden sikkerhed og følgende fordele:

- Kvalificerede producenter, der kan modsvare kunders krav. APC foretager løbende Audi hos producenterne til sikring af kvalitet og levering.

- Lavere priser, idet den samlede forretning hos producenten bliver  større (brugsforenings princippet eller andelsbevægelsen).

- Lavere stykantal hos den enkelte kunde vil også komme i betragtning hos producenten, da APC har flere kunder hos hver producent.

- Kommunikation og forhandlinger varetages af APC, der med den oparbejdede relation til producenten samt erfaring med kinesisk forretningskultur,  hurtigere får kundens krav og ønsker gennemført.

- APC er lokalt til stede i Kina, hvilket sikrer kvalitet og levering. Evt. problemer løses bedst og hurtigst  ved kinesisk mellemkomst.

- Kunden betaler producenten direkte i Kina. Som et dansk kinesisk selskab har APC ApS derfor ingen nævneværdig økonomi og omkostninger i Danmark der belaster kunderne.

  APC ApS kan derfor betragtes som kundens ”gratis” Indkøb og service kontor i Danmark og Kina

 

 

 

 

 

 


Top
Tilbage